Keress minket a Facebookon is!

A jobb böngészési élmény érdekében weboldalunk is cookie-kat alkalmaz. A honlap használatával Ön hozzájárul ezek alkalmazásához.

 


Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)
a Neolang Oktatási Betéti Társaság honlapján bonyolított online oktatáshoz és tranzakciókhoz.

A Neolang Oktatási Bt. (továbbiakban Nyelviskola) alább leírt Általános Szerződési Feltételei alapvető részét képezik  a Nyelviskola és a képzésben résztvevő hallgató (továbbiakban Hallgató) között létrejövő Fenlőttképzési Szerződésnek.

A Szerződési Feltételek hatálya
Jelen Szerződési Feltételek képezik az alapját minden, a www.neolang.hu weboldalon működő szolgáltatásnak és minden, a weboldal alapján megkötött szerződésnek, különös tekintettel a nyelvoktatásra és az ahhoz kapcsolódó termékekre/szolgáltatásokra.


1. Csoportos tanfolyamok indítása
A Nyelviskola vállalja, hogy a Hallgató által az előre meghirdetett lehetőségek közül kiválasztott tanfolyamot a megjelölt héten elindítja, amennyiben annak létszáma a tanfolyam kezdete előtti munkanapon a meghirdetett minimum csoportlétszámot eléri.
Ennek meghiúsulása esetén a Nyelviskola a beiratkozott hallgatóknak alternatív tanfolyamlehetőséget kínál fel, melyről legkésőbb a kezdést megelőző munkanapon e-mailben vagy telefonon tájékoztatja a Hallgatót. Ez esetben a Hallgatónak lehetősége van átjelentkezni bármely másik megfelelő csoportba, vagy tanfolyamát egy későbbi időpontra halasztani. Az egyeztetés eredményéről a Nyelviskola írásbeli értesítést küld a Hallgatónak.

Ha a Hallgató a felkínált lehetőségek között nem talál számára megfelelő tanfolyamot, a tandíjat a Nyelviskola visszatéríti átutalással a Hallgató által megadott bankszámlaszámra. A megfelelő létszám hiányában meghiúsult tanfolyammal kapcsolatban a Hallgató nem élhet semmilyen kártérítési, kötbérfizetési vagy kamatfizetési igénnyel.

2. Meghirdetett csoportlétszám
Csoportos tanfolyamok esetén minimum 2, maximum 6 fő. Egyéni tanfolyamok esetében 1 fő.

3. Egyéni tanfolyamok lefoglalása, indítása, órák lemondása
A Hallgató által választott tanfolyamot a Nyelviskola legkorábban a tanfolyami díj beérkeztét követő 24 óra elteltével elindítja és biztosítja a szolgáltatás folyamatosságát.

  • Amennyiben a képzés az óraszám teljesítése miatt a felek hozzájárulásával a tervezett befejezés előtt, vagy azt követően zárul, a szerződés érvényessége a tényleges befejezés időpontjáig áll fenn.
  • A Hallgató a képzéssel kapcsolatos egyéni igényeit az első virtuális órán adhatja meg, amelyek alapján a Nyelviskola megvalósítja a Hallgatóra szabott képzési programot.
  • A Hallgató a tanórát legalább 36 órával a tanóra kezdete előtt lemondhatja telefonon vagy a tanára által előre megadott e-mail címen keresztül. A tanóra kezdetét kevesebb, mint 36 órával megelőzően lemondott órák megtartottnak minősülnek, és az így elmaradt órák számával csökken a tanfolyamon felhasználható órák száma.
  • Az oktatás állami ünnepeken és ünnepnapokon szünetel.


4. Felnőttképzési Szerződés
A Nyelviskola és a Hallgató között megkötendő Felnőttképzési Szerződést a Nyelviskola elküldi a Hallgató e-mail címére. Ezt követően a Hallgató köteles a Felnőttképzési Szerződést két példányban, aláírva eljuttatni a Nyelviskola részére legkésőbb a tanfolyam kezdetétől számított egy héten belül. Ennek hiányában a Nyelviskola felfüggesztheti a Hallgató képzésben való részvételét. A Hallgató semminemű kompenzációra, visszatérítésre nem jogosult az ilyen okból elmulasztott órák tekintetében.
A Felnőttképzési Szerződés aláírásával a Hallgató elismeri, hogy a Nyelviskola biztosította számára a lehetőséget a tanfolyammal kapcsolatos információk megszerzésére a szerződés megkötése előtt.

A szerződés visszajuttatásának módjai:

  • Beszkennelve e-mailben a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. címre. A Nyelviskola egy példányt aláírva visszaküld a Hallgató részére.
  • 2 db eredeti példányt postai úton a Neolang Nyelviskola címére (2119 Pécel, Iskola u. 8.). A Nyelviskola egy példányt aláírva visszaküld a Hallgató részére.


5. Átjelentkezés azonos szintű tanfolyamra
A Hallgató átjelentkezhet egy, a tanfolyami csoportjával azonos héten induló, azonos szintű és intenzitású tanfolyamra a tervezett tanfolyamkezdő nap hetében, feltéve, hogy a másik tanfolyamon van még szabad hely. Amennyiben a Hallgató már részt vett saját tanfolyamának első heti óráján, ezt a lehetőségét elveszíti.  Az átjelentkezésre a saját tanfolyami óra és a másik óra megkezdését megelőzően legalább 24 órával van mód.

6. A tanórák hossza
A Neolang Nyelviskola online tanterme a tervezett óra kezdetekor nyílik meg, melyhez a Hallgatónak ebben az időpontban kell csatlakoznia, és a kezdést követő 90. perc végén zárul be.  A tanóra 90 perces (hacsak ezt a tervezett kezdés előtt legalább 24 órával másképp fel nem tüntetjük, például az alkalmi, rendszerező órák esetében).

7. Felelősség kizárása technikai akadályok miatt

A Nyelviskola teljes mértékben kizárja felelősségét a Hallgató internetes kapcsolatának hiányából, nem megfelelő minőségéből, a Hallgató bármely technikai eszközének (számítógép, fejhallgató, webkamera  stb.) meghibásodásából, helytelen beállításából, a Hallgató gépén futó szoftverekkel összefüggő technikai akadályokkal kapcsolatban.
A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges technikai feltételeket a www.neolang.hu oldalon található mindenkori GyIK (Gyakran Ismételt Kérdések) tartalmazza.
A legelső tanfolyami óra technikai beállításokkal kezdődik, ahol sor kerül az esetleges technikai hibák kiszűrésére. Az ekkor felmerülő, a Hallgató oldalán jelentkező esetleges technikai hibák javításáról a Hallgató köteles gondoskodni.
A Nyelviskola teljes mértékben kizárja a felelősségét az általa bérelt Adobe Connect rendszer elérhetőségével kapcsolatban. Amennyiben nem a Nyelviskolára visszavezethető okból szakad meg a szolgáltatás(ok) igénybevétele (pl. áramkimaradás, internetkapcsolat hibája stb.), azért a Nyelviskolát felelősség nem terheli és az ebből eredő kár(ok) megtérítéséért sem felelős. Mindazonáltal egyéni megállapodás szerint a Nyelviskola a fenti ok(ok)ból elmaradó órák pótlására méltányossági alapon lehetőséget biztosíthat (melyre azonban nem kötelezhető).

8. Oktatási napok
A tanfolyam tervezett oktatási napjait a Felnőttképzési Szerződés foglalja magában. Ha az óraszám teljesítése miatt a kurzus a felek egyetértésével a tervezett befejezés előtt, illetve azt követően zárul, a szerződés a tanfolyam tényleges befejezésének időpontjáig érvényes.

9. Szintfelmérés
A tanfolyamra való jelentkezés előtt a Hallgató, amennyiben korábban nem vett részt a Nyelviskola által szervezett képzésben, köteles részt venni a Nyelviskola által ingyenesen biztosított online szintfelmérésen.

10. A tananyag biztosítása
A tanfolyamdíj az adott kurzus tanóráinak díját tartalmazza, azonban a szükséges nyomtatott tananyag költségét (tankönyv, munkafüzet, CD) nem.
A tanfolyamokon szükséges nyomtatott nyelvkönyveket és egyéb tananyagokat a tandíj és tananyagköltség beérkezése után a Nyelviskola postán megküldi a Hallgatónak. Mindamellett a Hallgató, saját felelősségre, a Nyelviskola Jelentkezési lapjának kitöltése során tett előzetes jelzés után maga is beszerezheti azokat.

11. A Hallgató teljesítményének értékelése
A Hallgató az egyes kurzusok befejezésekor záróvizsgát (írásbeli és/vagy szóbeli)tesz, amelynek eredményéről a Nyelviskola írásos, egyéni  értékelést állít ki. A következő kurzus csak sikeres záróvizsga, azaz minimum 60%-os eredmény elérése esetén kezdhető meg. Ha a Hallgató valamilyen okból nem tud részt venni a vizsgán, tanára azonban úgy ítéli meg, hogy az adott tanfolyam anyagát kellőképpen elsajátította, a tanár javaslatára a Hallgató megkezdheti a következő kurzust.

12. A tanfolyamdíj befizetése
A Hallgató a www.neolang.hu honlapon található Jelentkezési lap kitöltése után megerősítő e-mailt kap az általa megadott e-mail címre. Ebben megtalálja a tanfolyam részleteit, illetve a Felnőttképzési Szerződést. Ezt követően átutalással befizeti a meghatározott tandíjat (valamint a tananyag árát, amennyiben azt a Nyelviskolán keresztül szerzi be) a Nyelviskola bankszámlaszámára.
A tanfolyamra jelentkezés pontos menete megtalálható a www.neolang.hu weboldalon.

13. Adatnyilvántartás, biztonsági előírások
A Hallgató adatait a Nyelviskola kizárólag saját tanfolyamszervező és -bonyolító munkájában használja fel, azokat harmadik fél számára (a tanfolyam tanárát kivéve) nem szolgáltatja ki.
A hallgatók adatait és a Felnőttképzési Szerződéseket a Nyelviskola 5 évig tárolja.  

14. Jelentkezés a következő tanfolyamra
A következő tanfolyamra a Hallgató a meghirdetett jelentkezési határidő végéig jelentkezhet. A jelentkezést a Nyelviskola a tanfolyamdíj beérkezésével fogadja el. Azonban a Nyelviskola nem vállal garanciát a Hallgató folytatásra vonatkozó igényeinek teljesülésére, ha a jelentkezés a beiratkozási határidő után történik.

15. A szerződés felbontása a Nyelviskola részéről
A Nyelviskolának jogában áll azonnali hatállyal felbontani a Hallgatóval kötött bármely szerződést, amennyiben a Hallgató tandíjfizetési (részletfizetési / hátralék-befizetési) kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, magatartásával veszélyezteti a tanfolyam sikeres lefolytatását, esetleg az online óra alatt törvénysértő cselekményt követ el. A Nyelviskola ezen indokok alapján történő szerződésbontása esetén tandíj visszatérítésére nincs lehetőség, a Nyelviskola kártérítést követelhet.

16. Tanfolyam lemondásának feltételei, a tandíj visszafizetése
Tanfolyam visszamondására legkésőbb a tanfolyam második foglalkozásának kezdő időpontjáig van lehetősége a Hallgatónak. Ezt követően tanfolyam-lemondásra nincs mód. A Nyelviskola kizárólag írásbeli (levél, e-mail) visszamondást fogad el.
A Nyelviskola 3 munkanapon belül fizeti vissza a tanfolyamdíjat átutalással a hallgató által megadott bankszámlaszámra.

17. A www.neolang.hu weboldal  használati feltételeinek elfogadása

A weblap használatával a felhasználó elismeri, hogy aláveti magát mindazon, weblapjainkon olvasható szabályoknak és feltételeknek, amelyek a weblapjaink használatáról rendelkeznek, ezeknek minden következményével együtt.

18. Érvénytelenség
Amennyiben a jelen Általános Szerződési Feltételek egyes kikötései érvénytelenek, vagy érvénytelennek minősülnének, ezen érvénytelenség nem érinti a megállapodás egészét. A megállapodás érvénytelenséggel nem érintett rendelkezései érvényben maradnak.

19. Alkalmazandó jog, bírósági illetékesség
A jelen Általános Szerződési Feltételek által nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadók.

20. Az ÁSZF érvényessége

Jelen ÁSZF 2012. május 7-től visszavonásig érvényes.